Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 16 + 17 + 18]

Chuyển ngữ : Haran

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Repost] Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 10 + 11 + 12]

Chuyển ngữ : Phong Tử Thiên

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Repost] Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 7 + 8 + 9]

Tử Thiên vì một số lý do cá nhân nên không thể mở Wp của em ấy, từ nay bộ truyện Thiếu gia hồ ly sẽ được post tại Wp của Haran, vẫn do Haran và Tử Thiên cùng hợp tác ^^

Chuyển ngữ : Phong Tử Thiên

Tiếp tục đọc

Advertisements

Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 10 + 11 + 12]

Edit : Phong Tử Thiên

Tiếp tục đọc

Advertisements

Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 7 + 8 + 9]

Edit : Tử Thiên

Tiếp tục đọc

Advertisements

Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 4 + 5 + 6]

Edit : Haran

Beta : Tử Thiên

Tiếp tục đọc

Advertisements